Gemina & Gemma fra Royal Copenhagen


Gemina og Gemma blev skabt af keramikeren Gertrud Vaseg­aard, der under formgivningen af disse stel øn­skede at give de enk­elte dele et naturligt kera­misk præg. For at opnå dette har kunstneren selv opdrejet disse tvillingestel og udskåret Gemma-stellets dekoration samtlige original­model­ler, idet det valgte materiale er af en mere rustik beskaffenhed end det, der anven­des til Den Kongelige Por­celainsfabriks øvrige stel. Dette har med­ført, at der bevidst forekommer små uregelm­æssigheder, hvilket giver dette stel dets særlige stoflige keramiske karak­ter.

Som følge heraf er sorteringen efter Gertrud Vasegaards ønske ikke foretaget som ved øvrige stel, hvor der er en klassificering, men stellet udsendes i en gennemsnitssortering. Kun stykker med større uregelmæssigheder sorteres helt fra.

Gemina er det latinske ord for tvillingesøster, idet stellet skabets som tvilling til Gemma, der på latin betyder en udskåret eller sleben ædelsten. Hermed hentydes til udskæringen, der udgør det sidstnævnte stels dekoration.

Dekorationsnummer: #41
Fremstillet: 1960-1985
Materiale: Porcelain, gråt med blå håndmalet dekoration
Glasur: Underglasur

Se vores udvalg her: Gemina & Gemma